• Denne iBog opdateres ikke længere. Udgivelsen udfases per. 01/08/2018.
Du skal logge ind for at skrive en note
© istockphoto.com
© istockphoto.com
Du skal logge ind for at skrive en note

Til dette kapitel kan du i iBogen finde tilhørende materiale:

 • Præsentationer
 • Interaktive quizzer
 • Øvelser
 • Caseopgaver
 • Tjekopgaver
 • Video
Du skal logge ind for at skrive en note

Som udgangspunkt for bogføringen og årsregnskabet anvender de fleste virksomheder i etableringsfasen en kontoramme og en standardkontoplan i stil med den, du kender fra værktøjskassen og fra niveau FED.

Efterhånden som aktiviteterne stiger, vil mange virksomheder ret hurtigt opleve et behov for at kunne hente flere informationer i regnskabet, hvilket vil give virksomheden en større viden og et bedre overblik over virksomhedens økonomiske situation. Det vil sætte virksomheden i stand til at træffe økonomiske beslutninger på et mere sikkert grundlag.

Den enkelte virksomhed vil derfor vælge at tilrette kontoplanen, så den er tilpasset virksomhedens specielle informationsbehov. Man kalder en sådan kontoplan for "den udvidede kontoplan", fordi den indeholder flere konti end standardkontoplanen. Kontoplanen kan eventuelt tilpasses efter råd fra virksomhedens revisor.

Kontoplanen kan indrettes med flere underkonti til hovedkontoen 3900: Øvrige omkostninger, fx på følgende måde:

 • 3901: Forsikringer
 • 3902: Kontorartikler
 • 3903: Telefon og internet
 • 3904: Repræsentation
 • 3905: Revisorhonorar
 • 3906: Diverse omkostninger

En anden udvidelse af kontoplanen kan ske gennem det opdelte vareregnskab, hvor både indkøb til varelager, nettoomsætning og vareforbrug kan opdeles på forskellige varegrupper.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761629197. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018