• Denne iBog opdateres ikke længere. Udgivelsen udfases per. 01/08/2018.
Du skal logge ind for at skrive en note

Til dette kapitel kan du i iBogen finde tilhørende materiale:

  • Præsentationer
  • Interaktive quizzer
  • Øvelser der understøtter forskellige læringsstile
  • Caseopgaver
  • Tjekopgaver
Du skal logge ind for at skrive en note

En virksomheds årsregnskab består af en resultatopgørelse og en balance.
Resultatopgørelsen skal indeholde alle de indtægter og omkostninger, som
vedrører regnskabsåret, uanset hvornår betalingen er sket. Dette kaldes
periodisering og er et krav i henhold til regnskabslovgivningen.

Der kan i forbindelse med regnskabsafslutningen være tale om to former for periodisering:

  • Der er bogført for meget i omkostninger i årets løb (periodeafgrænsningsposter)
  • Der er bogført for lidt i omkostninger i årets løb (skyldige omkostninger)
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761629197. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018